t, e, e, s, i, n kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

6- sanat kirjaimista  (7)

eestin (6)estein (6)etsien (6)itseen (6)sienet (6)siteen (6)teesin (6)

5- sanat kirjaimista  (10)

eesti (5)eines (5)esine (5)esite (5)eteni (5)etsin (5)itsen (5)neste (5)siten (5)teesi (5)

4- sanat kirjaimista  (10)

eine (4)ensi (4)este (4)esti (4)etsi (4)itse (4)teen (4)tein (4)tien (4)ties (4)

3- sanat kirjaimista  (5)

ien (3)ies (3)sen (3)tie (3)tse (3)

2- sanat kirjaimista  (9)

ei (2)en (2)et (2)ne (2)ns (2)se (2)si (2)te (2)ts (2)